Zdravstveno negovalna služba

Zdravstveno negovalna služba zagotavlja zdravstveno nego in dodatno oskrbo stanovalcem, ki zaradi starostnih težav ali bolezni ne morejo v celoti skrbeti zase.
Tim delavcev zdravstvene nege in oskrbe sestavljajo: diplomirane medicinske sestre, zdravstveni tehniki in bolničarji. V storitve oskrbe se vključujejo tudi bolniške strežnice.

Služba deluje po sodobnih metodah dela z upoštevanjem novih spoznanj s področja geriatrije in gerontološke zdravstvene nege.
Temelji na vzpodbujanju in ohranjanju čim večje samostojnosti stanovalcev ter krepitvi zdravja.

Delavci službe zdravstvene nege nudijo pomoč pri opravljanju vseh življenjskih aktivnosti tistim stanovalcem, ki so zaradi bolezni delno ali povsem odvisni od pomoči drugih.

Izvajamo tudi medicinsko tehnične posege po naročilu zdravnice.
Stanovalcem zagotavljamo tudi preskrbo z zdravili, urejanje specialističnih pregledov v drugih zdravstvenih ustanovah, opravimo odvzem materialov za osnovne laboratorijske preiskave, oskrbo s pripomočki za inkontinenco idr.

Za dobro načrtovanje in izvajanje zdravstvene nege in oskrbe je pomembno tesno sodelovanje s svojci stanovalcev. To se začne že ob obisku medicinske sestre in socialne delavke pri bodočem stanovalcu na njegovem domu ali bolnišnici pred prihodom v dom.

Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti je v domu organizirana Gerontološka in splošna ambulanta Polonce Vobovnik Grobelnik, dr. med., spec. spl. med. Zdravniki prihajajo v dom trikrat tedensko po urniku. V torek popoldan med 16.00 in 16.30 uro opravljajo razgovore s svojci. Na razgovor se je potrebno naročiti v recepciji Sončnega doma vsaj en dan prej. V času odsotnosti domskih zdravnikov ob spremembah zdravstvenega stanja stanovalcev organiziramo prihod zdravnika dežurne zdravniške službe iz Zdravstvenega doma Maribor.

Poleg osnovne zdravstvene dejavnosti v dom prihajajo tudi specialisti:

  • psihiatrinja Jožica Gamse, dr. med., spec. psihiatrije
  • fiziatrinja dr. Tadeja Hernja Rumpf,dr.med.