Delovna terapija

Delovna terapije je stroka, ki pokriva področje zdravstvene in socialne dejavnosti. Posamezniku omogoča, da kljub fizičnim in duševnim omejitvam lahko opravlja zanj pomembne naloge in uresničuje vloge v vsakodnevnem življenju z najvišjo možno mero neodvisnosti in samostojnosti.

Delovna terapija vnese v domove za stare vedno nove vsebine s svojega strokovnega področja. Z metodami delovne terapije pripomoremo k prijaznejši in prijetnejši atmosferi v domu.

Vizija dela delovnega terapevta v Sončnem domu temelji na tem, da bi bilo čim več ljudi vključenih v programe in aktivnosti delovne terapije.

Delovni terapevt izvaja razne oblike in metode dela :

  • skrb za samega sebe
  • prostočasne aktivnosti
  • skupina za kreativne tehnike

Med nepogrešljive aktivnosti delovne terapije pri starostnikih spadajo še :

  • kreativne tehnike
  • spominske vaje
  • likovne tehnike
  • bralne aktivnosti
  • gospodinjske aktivnosti
  • družabna srečanja
  • aktivnosti v ožjem bivalnem prostoru in širšem okolju
  • rekreacijske športne aktivnosti
  • pevski zbor
  • skupine za samopomoč
  • izleti
  • pikniki
  • kulturne in zabavne prireditve, …

Na povezavi dnevne aktivnosti si lahko ogledate vse aktivnosti.