Delovna terapija

Delovna terapije je stroka, ki pokriva področje zdravstvene in socialne dejavnosti. Posamezniku omogoča, da kljub fizičnim in duševnim omejitvam lahko opravlja zanj pomembne naloge in uresničuje vloge v vsakodnevnem življenju z najvišjo možno mero neodvisnosti in samostojnosti.

Delovna terapija vnese v domove za stare vedno nove vsebine s svojega strokovnega področja. Z metodami delovne terapije pripomoremo k prijaznejši in prijetnejši atmosferi v domu.

Vizija dela delovnega terapevta v Sončnem domu temelji na tem, da bi bilo čim več ljudi vključenih v programe in aktivnosti delovne terapije.

Delovni terapevt izvaja razne oblike in metode dela :

 • skrb za samega sebe
 • prostočasne aktivnosti
 • skupina za kreativne tehnike

Med nepogrešljive aktivnosti delovne terapije pri starostnikih spadajo še :

 • kreativne tehnike
 • spominske vaje
 • likovne tehnike
 • bralne aktivnosti
 • gospodinjske aktivnosti
 • družabna srečanja
 • aktivnosti v ožjem bivalnem prostoru in širšem okolju
 • rekreacijske športne aktivnosti
 • pevski zbor
 • skupine za samopomoč
 • izleti
 • pikniki
 • kulturne in zabavne prireditve, …

Na povezavi dnevne aktivnosti si lahko ogledate vse aktivnosti.